Alarmering ved brand

Gl. Rye Branddaskerlaug

Ved brand i de omkring Gl. Rye værende lyngbakker og åbne områder - ring: 112

...og ring derefter til ét medlem af Gl. Rye Branddaskerlaug - prøv i nævnte rækkefølge:

  1. 29 88 51 28– Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, Gl. Rye
  2. 86 89 83 51 eller 86 89 86 75 – Birthe Ø. Jensen, Ryesgade 11, Gl. Rye
  3. 21 65 30 50 – Frankie Jensen, Hedelundvej 38, Gl. Rye
  4. 29 64 07 54 – Steffen Lauridsen, Rimmersvej 70, Gl. Rye
  5. 23 24 64 74 – Else Jensen, Fyrskrænten 7, Gl. Rye
  6. 98 81 14 77 – Steen Skov Svendsen, Hedevej 25, Gl. Rye
  7. 40 92 74 43 – Steen W. Laursen, Emborgvej 39, Emborg

(Det kontaktede branddaskermedlem vil herefter alarmere de øvrige branddaskermedlemmer)

Kontakt derefter dine nærmestboende branddaskermedlemmer og begynd sammen med dem at slukke ildebranden.

MEN pas på dig selv - LIV er mere værd end LYNG!!! NB! Ved brandinspektørens ankomst skal dennes anvisninger følges.