Ofte stillede spørgsmål om 'Hus, ejendom og energi'

Ryesgade, nordlige del, rødt stråtæktshus

Kontaktinfo på el-, vand og varmeværk? Hvor finder jeg lokalplaner? Osv.

Nærmeste genbrugsplads er i Ry. I Skanderborg er en plads, der har længere åbningstider.

Ry Genbrugsplads

Bakkelyvej 5, 8680 Ry. Åbningstider:

  • Mandag - Fredag: kl. 12.00 - 18.00
  • Lørdage: kl. 09.00 - 16.00

 

Genbrugspladsen i Skanderborg - Værdiparken

Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg. Åbningstider:

  • Mandag - Fredag: kl. 7.00 - 18.00
  • Lørdag - Søndag: kl. 09.00 - 16.00

 

Læs mere på renosyd.dk.

Jeg har en kommentar »

Vandværket og varmeværket findes i Gl. Rye, mens nærmeste elforsyning nu hedder Aura.

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a

Hjarsbækvej 7, Gl. Rye. ryekv.dk

Driften og dermed kontakten varetages af Brædstrup Fjernvarme. T: 7575 3300mail@ryekv.dk

Gl. Rye Vandværk

Horsensvej 38A, 8680 Ry. www.glryevandvaerk.dk

T: 8689 8930glryevandvaerk@gmail.com

AURA Energi a.m.b.a

Hvis man ikke selv har valgt en særlig el-leverandør, vil man normalt få AURA. AURA har flere adresse, så tjek aura.dk.

Jeg har en kommentar »

Der er en indgang for hele kommunens på skanderborg.dk/politik..../lokalplaner

Her kan man bl.a. se planerne via et kort, hvor man kan zoome ind på Gl. Rye: kort.skanderborg.dk/...planlaegning....

Jeg har en kommentar »

Du kan se sikkerhedsafstandene på dette kort: http://link.glrye.dk/nytaar (credits Brian Ipsen).

Forklaring til kortet

  • Blå cirkler er 100m i radius, røde 200 m.
  • Afstande skal fordobles i blæsevejr.
  • Kortet tager pt ikke hensyn til lyngområder eller marker hvor der dyr udendørs (heste, får mv).

Hvis reglerne skal følges, må du ikke affyre fyrværkeri i området dækket af blå cirkler, og du må ikke affyre raketter i områder med røde cirkler.

Jeg har en kommentar »