Bestyrelsen i Borgerforeningen i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Navne og kontaktinformationer på bestyrelsens medlemmer.

Formandsskab

Louise Ladegaard

T: 4045 6693
E: louise.ladegaard@glrye.dk

Marianne Jessen

T: 2020 6635
E: marianne.jessen@glrye.dk

Ove Krogsøe

T: 21750310
E: ove.krogsoe@glrye.dk

Sekretær: Vibeke Lauridsen

T: 3056 3110
E: vibeke.lauridsen@glrye.dk

Kasserer: Mona Dalgaard Jensen

T: 5072 0759
E: mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

Meninge bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Trafik