Bestyrelsen i Borgerforeningen i Gl. Rye

træ.png

Navne og kontaktinformationer på bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen pr. 21. maj 2024

Formandskab

Louise Ladegaard

Skovsbjergvej 4

4045 6693

louise.ladegaard@glrye.dk

Anna Poulsen

Nyvej 29

2186 5028

anna.poulsen@glrye.dk

Sekretær

Jens Møller

Engvej 15

3131 5077

jens.moeller@glrye.dk

Kasserer

Søren Berg Glasius

Hedevej 1

4044 9188

soeren.glasius@glrye.dk

Menige bestyrelsesmedlemmer

Susanne Tougaard

Himmelbjergvej 7

2674 8689

susanne.tougaard@glrye.dk

Jonas Johnsen

Rimmersvej 38

5130 8199

jonas.johnsen@glrye.dk

Katrine Lindgaard

Langebakke 9

6171 5911

katrine.lindgaard@glrye.dk

Peter Rasmussen

Rimmersvej

3069 4580

peter.rasmussen@glrye.dk

Anders Foss     anders.foss@glrye.dk

Suppleanter

Anette Cecilie Skriver Horsensvej 6   anette.cecilie.skriver@glrye.dk