Den glemte flyveplads syd for Gl. Rye...

Gl. Rye Flyveplads

... og dog: helt glemt er den ikke: Endnu lever der mennesker, der kan huske helt tilbage til tiden, da Gunnar Larsen i 1935 oprettede sin egen lille flyveplads på en naturskøn plet ved Salten Langsø.

Og hvordan det var, da den lille flyveplads blev til ”Silkeborg flyveplads” med flyforbindelse til både Esbjerg / Hamborg  og Ålborg/København, for så at blive til en militærflyveplads for tyskerne under besættelsestiden. Det vidner resterne af maskingeværstillingerne og bunkers om, der stadigvæk ligger i det naturskønne område.

Informationsskilte og pæle med QR-koder markerer nogle af de markante punkter i området, der i øvrigt er privatejet.

Tiden med flygtningelejren

I de sidste måneder af 2. verdenskrig blev området præget af ankomsten af de tyske flygtninge, der blev tvangsevakueret fra især Østprøjsen og Danzig.

Området fik navnet ”Flüchtlingslager Rye” og husede tusindvis af disse krigsflygtninge helt indtil november 1948; omgivet af pigtråd og bevæbnede danske vagter levede de isoleret fra det danske civilsamfund.

I museet på Gl. Rye Mølle kan man danne sig et indtryk af, hvordan dagligdagen i lejren har set ud.

Mange utrolig spændende historier

Pladsen rummer mange helt utrolig spændende historier. I 2011 udkom der en bog om de tyske flygtninges fra Rye-lejren, som bærer titlen ”Hvis suk var luftballoner…”.

Her kan man erfare en hel del om livet i barakbyen to kilometer syd for Gl. Rye.

Læs mere om bogen på www.rye1945-48.dk

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du besøge flyvepladsens egen hjemmesidehjemmesiden for Møllemuseet i Gl. Rye eller deltage i et af de foredrag, Annette Jakobsen gennemfører for bl.a. møllen.

Du er også meget velkommen til at kontakte Annette Jakobsen på tlf. 2121 8926, hvis du selv har noget at fortælle om denne tid i Gl. Rye, eller hvis du har billeder eller breve fra den tid.