Bestyrelse, æresmedlemmer og tillidsposter

Gl. Rye Branddaskerlaug

Bestyrelse

  • Formand: Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, 86898681
  • Næstformand og sekretær: Birthe Ø. Jensen, Ryesgade 11, Gl. Rye, 8680 Ry, 86898351/86898675
  • Kasserer: Frankie Jensen, Hedelundvej 38, 21653050
  • Revisor: Elvin Clausen, Skovstedvej 7
  • Revisor: Frank Darrit, Holmedalen 12, 8660 Skanderborg

Æresmedlemmer

  • Thomas Mygind, Hårupvej 29, 8600 Silkeborg
  • Hans Kobæk, 25, Mou, 9280 Storvorde

Fanebærerer

  1. Steffen G. Lauridsen, Rimmersvej 70, Gl. Rye, 8680 Ry
  2. Vibeke Lauridsen, Rimmersvej 70, Gl. Rye, 8680 Ry

Brændemærker og -skriver

  • Benny Jensen, Ryesgade 11, Gl. Rye, 8680 Ry