Nyt fra Byens Egen Butik: Udfordringer på økonomi og ledelse

serie-3-1.jpg

Måske har du set et indslag i TV2-nyhederne i tirsdags om, at dagligvarebutikkerne i de små byer i Danmark går en svær fremtid i møde med faldende omsætning og regnskaber, der risikerer at gå i minus inden for en overskuelig årrække. 

Dette gælder også Byens Egen Butik her i Gl. Rye efter en periode under Corona, hvor tallene ellers så gode ud. Rent faktisk risikerer vi et mindre underskud i år.

Vi er trukket i arbejdstøjet

Vi i butikkens bestyrelse har dog ikke tænkt os at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod: 

Vi har igennem de sidste måneder arbejdet hårdt og målrettet på en plan for, hvad der skal være Byens Egen Butiks vej frem, så Gl. Rye også om fem år har en velfungerende og uundværlig dagligvarebutik. 

Det er noget, vi i de kommende måneder vil fortælle meget mere om, og vi vil gøre det mere systematisk end hidtil, bl.a. gennem korte månedlige rapporter om økonomi og tiltag. Det håber vi også, at I vil sætte pris på!

Og vi får brug for jeres hjælp!

I Gl. Rye-ere er en uundværlig del af løsningen: Og det er ganske enkelt: Vi har brug for, at I lægger mange flere indkøb hos os allerede her i de sidste måneder af i år. 

Der skal ikke så meget til, før det kan mærkes. Hvis f.eks. alle ca. 600 husstande flytter ”blot” 100 kr. af deres ugentlige dagligvareindkøb til os, er vi rigtig godt på vej! 

Vi håber på jeres opbakning og gør alt for fortsat at have en attraktiv, serviceorienteret butik med et bredt udvalg!

Ændringer i personale og bestyrelse

Uafhængigt af dette er vi blevet ramt af to udfordringer, som gør tiden lige nu ekstra svær:

  • Vores uddeler Henrik V. Rasmussen har været fraværende siden slutningen af september. Det har vi fuld forståelse for og håber, at Henrik snart er tilbage igen. Det betyder, at vores fastansatte har overtaget en del af det meget store arbejde med varebestilling, forhold til leverandører, butikkens indretning m.m.. Det sætter vi stor pris på - og husk at give alle medarbejderne et ekstra smil, når I kigger forbi!
  • Bestyrelsens formand, Ejnar M. Jakobsen, der har stået i spidsen for Byens Egen Butik i en årrække, har besluttet sig for at forlade formandsposten og bestyrelsen. Det skyldes personlige helbredsmæssige årsager. Det har vi også fuld forståelse for, og vi ønsker Ejnar alt det bedste fremover. Ejnar har utrætteligt arbejdet for, at Byens Egen Butik er blevet bedre og større, og han har stået i spidsen for udvidelsen i 2017 og etableringen af Byens Torv. Bestyrelsen og uddeler Henrik Valdorf Rasmussen vil meget gerne takke Ejnar for en enestående indsats.

Bestyrelsen har derfor ny-konstitueret sig frem til næste generalforsamling: Næstformand Martin Rud har overtaget formandsposten og vil i tæt parløb med Bente Strager, der nu er næstformand og bliver talsmand over for pressen og udadtil, stå for ledelsen. Også i forhold til butikken, indtil Henrik er tilbage. Suppleant Flemming Midtgaard er indtrådt i bestyrelsen. 

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at rette dem til formand Martin Rud (tlf. 4128 4388, e-mail martin.b.rud@gmail.com) eller næstformand Bente Strager (tlf. 21499284, e-mail strager@live.dk), eller spørge en fra bestyrelsen, hvis du møder os i byen. 

Med venlig hilsen bestyrelsen, 
Martin Rud (formand), Bente Strager (næstformand), Søren Berg Glasius (sekretær), Martin Krogstrup Nielsen, Annette Egelund Kristensen, Flemming Midtgaard  og Anna Poulsen (suppleant)

----

Link til indslaget i TV2 Nyhederne: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-10-11-lokale-dagligvarebutikker-lukker-paa-stribe-men-nu-skal-udviklingen-vendes