Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Den 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes såfremt §6.9 i vedtægterne ikke er opfyldt på 1. ekstraordinære generalforsamling (28.3 kl. 19:30, se https://www.facebook.com/events/1238138756814879)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
3. Beslutning om fusion med Ry Varmeværk i henhold til betinget fusionsaftale og likvidation af Rye Kraftvarmeværk A.m.ba.
4. Valg af likvidator
5. Eventuelt