Menighedsrådsvalg 2020 - Orienteringsmøde

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Mødet bliver et kombineret menighedsmøde og orienteringsmøde forud for Menighedsrådsvalg 2020.

Den fastlagte dagsorden for mødet bliver således:

1. Velkomst
2. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode samt
om forventede fremtidige opgaver
3. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd
4. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende
års budget
5. Orientering om datoer og regler for afvikling af
menighedsrådsvalg
6. Oplysninger i øvrigt med relation til menighedsrådsvalget

Det årlige menighedsmøde skal efter lov om menighedsråd indeholde en orientering om rådet arbejde i det forløbne år, og her bliver punktet så udvidet til at omfatte funktionsperioden.
Orienteringen vil også indeholde de kendte opgaver, der skal håndteres i den kommende funktionsperiode.
Dette vil blive fulgt op af et oplæg til, at mødedeltagerne kan komme med input til, hvad det kommende menighedsråd skal fokusere på.

I ”mangel af bedre” styrer et menighedsråd sit fokus efter de siddende medlemmers opfattelse af, hvad der giver bedst respons i menigheden.
På mødet er der mulighed for, at medlemmerne kan give inspiration til de kommende menighedsrådsmedlemmer.

En stor del af menighedsrådets fokus er, at der skal være penge til at gennemføre de indsatser, som rådet ønsker at gennemføre. Dette styres gennem en fast budgetprocedure, og når der herunder er sat beløb på de ”faste” omkostninger, drøfter rådet i budgetproceduren, hvordan ”restbudgettet” skal prioriteres.

Valget til menighedsrådet for den kommende funktionsperiode skal ske på et valgmøde den 15. september 2020. Orienteringsmødet giver oplysning om den nye valgform og om opstillings regler, valgforsamling og muligheden for at udløse afstemningsvalg.
Menighedsrådet håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at gøre sig klogere på menighedsrådsarbejdet og om procedurerne for valget.

Vel mødt!

Mvh Menighedsrådet