Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye
Mandag den 28. september 2020 kl. 19.00 på Gl. Rye Mølle.
Alle er velkomne!
Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Formanden aflægger beretning, kassereren fremlægger regnskabet, og der er valg til bestyrelsen.
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller komme med forslag til fremtidige aktiviteter.
Herefter byder Støtteforeningen på en kop kaffe eller te med kage.
Næste punkt er indlæg ved Lærke N. Frost, formand for Naturfond Gl. Rye, som taler om fondens planer.
Dernæst Jørgen Axelsen, biolog og bestyrelsesmedlem i fonden, som fortæller om plejeindsatsen.

Kontingent!
Betal venligst kontingent til Støtteforeningen senest 21. september. Det er 100 kr. pr. husstand.
Beløbet skal indbetales på reg.nr. 5667, konto nr. 0716 158 152.
Husk at angive navn og adresse, så vi kan se, hvem betalingen dækker.

Vi glæder os til at se jer – både til generalforsamlingen og i lyngbakkerne i løbet af efteråret!

MVH Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye
Formand Annette Krogsøe, mobil 20315094