Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Fortsættelse fra første workshop.

Agenda:
Status på adgangsmuligheder til Hal & Klublokale.
Opfølgning på aktiviteter mhb. fremtidig indretning og design.


Opsamling fra første workshop:

ADGANG TIL KLUBHUSET
Workshoppen bar præg af et tilbagevendende emne, hvilket er den nuværende adgang til klubhuset & hal. Nøgle & brandører er en fysisk og mental barriere og denne blev besluttet at være det vigtigste problem at få løst. En lille gruppe er derfor blevet nedsat, for at se ind i muligheder for digitale låse, åbning af branddør & bedre indsigt i lokalernes åbningstider. Skulle der side nogen i Gl. Rye med indsigt i netop dette emne, så kontakt os gerne.
AKTIVITER I KLUBLOKALET
Den anden del af workshoppen omhandlede selve de aktiviteter vi forventer at skulle afvikle i lokalerne. Dette for efterfølgende at lette selve design & indretningsfasen.
Forældrerum, mens ungerne træner.
Lille arbejdsplads, mens ungerne træner.
Kvalitetskaffebar.
E-sport
Fællesspisning både ude og inde.
Kreativt værksted for børn
Byens bestyrelseslokale
Mødested før & efter en idrætsaktivitet
Storskærmsarrangementer
Mødested for dagsplejen & større mødregrupper.
Ad hoc cafeterie.
YDERLIGERE EMNER
Andre emner blev diskuteret i løbet af aftenen, bl.a. kultur & adfærd. Hvordan balancerer vi mere åbenhed & adgang ift. slid og renlighed af lokalerne. Hvilken mad ønsker vi at servere i et evt. cafeterie m.m. Flere emner vil med alt sandsynlighed komme frem, som vi bevæger os fremad i projektet.