Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Gl. Rye MTB inkl. Kostalden Skatehal og Crossfit afholder traditionen tro byens måske hyggeligste generalforsamling den 8. marts fra kl. 1630, denne gang i de nye lækre lokaler tilknyttet Kostalden, Hjarsbækvej 12F, 8680 Ry.

PROGRAM:
16.30 Fyraftensøl
17.00 Generalforsamling - med øl
19.00 Mad - med øl
19.30 Øl og hygge

Husk at indsende forslag senest 14 dage før generalforsamlingen til glryemtbbestyrelse@gmail.com

Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Bestyrelsens beretning for det forløbne år
* Præsentation og debat og om Gl. Rye MTB's manifest og værdisæt.
* Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
* Fastsættelse af kontingent
* Behandling af evt. indkomne forslag
* Valg af bestyrelse

VIGTIGT:
Et klik på "Deltager" kan bruges til at bestille pilsnere og mad. Et klik på "Måske", giver dig naturligvis en plads ved bordet, men ingen pils og mad. Så hjælp os med at planlægge, ved at trykke "deltag" og sæt kryds i din kalender. Du kommer ikke til at fortryde det :-)