Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, godkendelse af beretning
3. Kassereren aflægger beretning, godkendelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Møllelauget er en aktiv del af byens liv. Vi har arrangementer i løbet af året der appellerer til både børn og voksne - levende museum og julemarkedet er eksempler på børnevenlige aktiviteter.
Uden Møllelauget ville møllen kun være et museum. Vi bestræber os på at gøre møllen til et aktivt samlingspunkt for Gl. Rye.
Vi er en bestyrelse der mødes 5 gange årligt, for at planlægge de 5 faste arrangementer: Generalforsamling, Møllens åbning, Mølledag, Høstdag, Levende Museum og julemarked.
Derudover kan der i løbet af året laves forskellige ting som foredrag og foreningsmøder i og omkring Møllen.
Er du historisk interesseret og/eller vil hjælpe til ved fire arrangementer om året, vil vi gerne byde dig velkommen i bestyrelsen. Her kan du få indflydelse på, hvordan vi afholder arrangementerne, og måske har du en ide til yderlige ting, vi kan gøre?
Vil du bare være frivillig hjælper hører vi også gerne fra dig.
soerenbpoulsen@live.dk 26277227