Gl. Rye og Omegns Rideklub (GROR)

Gl. Rye og Omegns Rideklub.jpg

Klubbens formål er at fremme ridesport i Gl. Rye.

At ridning udøves ud fra et fælles adfærdskodeks under hensyntagen til andre der færdes i naturen. Afholdelse af fælles rideture.

Aktiviteter: Fælles rideture.

Rideklubben har ikke egne heste.

Kontaktinfo

Sine Bang Olesen, Gerstedvej 4, 8680 Ry. Tlf. 2982 8984.

Kontingent

Kr. 25,- pr. medlem pr. år. Kontingent betales via sporti.dk/club.php?id=142.