Kunst- og Kulturgruppen i Gl. Rye

Kunst-og-kulturgruppen

Arrangør af offentlige musikarrangementer samt udstillinger af kunst og kunsthåndværk, udført af lokale kunstnere

Formål

At skabe muligheder for kunst- og kulturudøvelse, og oplevelse af samme i lokalsamfundet.

Lejlighedsvis arrangerer vi også udflugter til andre byer, hvor der er spændende ting at se, f.eks. museer, aktuelle udstillinger, bygningsværker eller specielle arrangementer inden for vores interesseområde.

Kontingent

Der betales ikke kontingent, men de aktive kunstnere i diverse udstillinger må påregne at have (små) udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af aktivtiteterne.

Mødested

Udstillinger afholdes typisk i sognehuset, Gl. Rye.

Kontaktinfo

Formand Eva Jensen
Fæstibakke 9, Gl. Rye, 8680 Ry
Tlf. 86898216
Mail: knud.eva@jensen.mail.dk