Generalforsamling 2024

GF web.png
Kom med når vi i Borgerforeningen i Gl. Rye holder den årlige generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vil der være et dialogmøde om visionerne for Slugten.

Sted: Sankt Sørens Hus, Sognehuset, Præstegårdsvej 3, Gl. Rye

GENERALFORSAMLING KL. 15.00 - 16.00:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning, godkendelse af beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab, godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Budget for det kommende år, og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændringer v. Borgerforeningen i Gl. Rye
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ifølge vedtægterne skal der vælges 4 medlemmer.
  På valg er
  • Marianne Jessen (modtager genvalg)
  • Louise Overgaard (modtager genvalg)
  • Katrine Lindgaard (modtager genvalg)
  • Susanne Tougaard Hansen (modtager genvalg)
 7. Valg af mindst 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
  • Henrik Christensen - Udtrådt (modtager ikke genvalg)
  • Annette Krogsøe - På valg (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

Vedhæftede filer:

DIALOGMØDE OM VISIONERNE FOR SLUGTEN KL. 16.00 - 17.00