Skanderborg Kommune fremrykker to større projekter i Gl. Rye

logo_skanderborg.jpg

Der er tale om cykelsti på Ryesgade mellem Rodelundvej og Galgebakken, samt fortov og belysning på Hjarsbækvej mellem Ryesgade / Horsensvej og Hedelundvej.

Borgerforeningen i Gl. Rye har fået denne dejlige mail fra kommunen:

 

Med baggrund i fremrykning af anlægsprojekter er det vedtaget, at der i indeværende år vil blive lavet 2 større projekter i Gl. Rye.

  • Cykelsti på Ryesgade i begge vejsider på strækningen mellem Rodelundvej og Galgebakken
  • Fortov og belysning på Hjarsbækvej på strækningen mellem Ryesgade / Horsensvej og Hedelundvej.

Umiddelbart efter påske vil der blive afsat skel af en landinspektør i begge vejsider på Hjarsbækvej.

Eventuelle berørte grundejere vil efterfølgende blive kontaktet.Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, bedes disse stiles til:

Jette Schmidt
Vej og Trafik
Mail: VTA@skanderborg.dk

Følg reaktionen på Facebook

Brevets ordlyd blev også offentliggjort på Gl. Ryes Facebook-side: 

facebook.com/.../glrye/.../10159407802628906/