Indstilling som årets landsby 2017: Historien om Gl. Rye

Gl. Rye Mølle og får. Foto af Anders Foss.

Gl. Rye er på mange måder en bemærkelsesværdig by. Mest kendt er naturligvis byens kirke, der i 1534 var centrum for et af Danmarkshistoriens mest skelsættende begivenheder.

Gl. Rye kan spores tilbage til få hundrede år efter Kristi fødsel, men havde en af sine storhedstider omkring 1500. Med sin beliggenhed ved en af hovedvejene gennem Jylland, der førte til først et vadested over Gudenåen og senere en bro, blev den et handelscentrum, og da klosteret i Øm blev bygget, fik byen både en hellig kilde, en bisp og årlige markeder. Den fik endog en helgen – Sct. Søren - med en tilhørende historie, en helgen, som den dog måtte dele med andre byer, men den hellige Sct. Sørens kilde fik folk til at valfarte til byen, og kirken fik mange gaver og blev rig, og med tiden en af Jyllands største kirker. Pga. kirkens betydning samledes adelen og nogle biskopper i 1534 for at vælge en konge. Her valgte man Christian d. 3, hvorfor C 3 indgår i byens vartegn, sammen med en bispestav. Desværre for byen var han reformist, og med ham styrtede den katolske kirke i Danmark i grus, og dermed også byen væsentligste indtægt.

Nogle få århundrede senere slog byen sig på træskoproduktion, og med et salg på 180.000 par træsko om året, blev byen atter rig. Dette varede, til industrialiseringen i starten af 1900 tallet gjorde håndværket overflødigt.

Jernbanen i Ry gjorde Rye til en landsby, og de nye tider har frataget os en stor del af de oprindelige forretninger.

Da både kommune og stat valgte at flytte offentlige arbejdspladser til de store byer og nedprioritere livet i de små byer, gjorde det for alvor ondt, og byen stod stille i en årrække.

Det var her navnet blev ændret fra Rye til Gl. Rye, som et signal om, at de nye tider var i nabobyen.

Indbyggerne i Gl. Rye var dog ikke til sinds at lade byen dø, og et blomstrende foreningsliv skød op. I dag har vi ca. 30 foreninger, og jævnligt fødes der nye. Med et indbyggertal på godt 1.400 kræver det en stor indsats af borgerne blot at fylde de mange bestyrelser. Derfor er flere med i flere bestyrelser, og mange medlem af flere foreninger. 

Gl. Rye nutid

I Gl. Rye har vi accepteret det herskende dogme om at vækste eller dø, og i takt med, at kommunen kræver større enheder for at kalde dem rentable, bliver det en selvopfyldende profeti. Derfor gøres også en indsats for at øge befolkningstallet, hvor det i en dialog med den nye Skanderborg kommune sidste år lykkedes at få bygget 33 nye boliger, som alle var udlejet før byggeriets færdiggørelse. I den nye bebyggelse har vi flygtninge, lokale og tilflyttere, som har valgt byen. En undersøgelse, som Borgerforeningen har foretaget, viser, at de primære grunde til at vælge at flytte til Gl. Rye er skolen, daginstitutionen, børnehaven, Brugsen og ikke mindst den smukke natur omkring os, hvor roen findes. Derfor får vi mange børnefamilier, og vi gør en aktiv indsats for at bevare de nødvendige institutioner og indkøbsmuligheder. 

Vi glæder os over alle tilflyttere, og Borgerforeningen har lavet en velkomstpakke, som bliver overdraget ved indflytning. Pakken indeholder – foruden et velkomstbrev – information om byen og nogle af dens foreninger.

I tørre tal kan nævnes at byen i 2011 havde 1317 indbyggere, og i 2016 er vi 1461 - en fremgang på 11 %. 

Lyngbakkerne

Der er et stort engagement i byen, hvilket kommer til udtryk på flere måder. I 2013 blev der indsamlet 250.000 kr. for at danne en fond til køb af 16 ha lyngbakker omkring byen. Et areal, der var i privat eje, og derfor var der en mulighed for, at borgerne en dag blev forment adgang. De nødvendige midler til at danne fonden Naturfond Gl. Rye blev hurtigt rejst, og i slutningen af 2014 blev købet en realitet, da Naturfonden modtog et større beløb fra A.P. Møller fonden. Borgerne har siden lagt et stort arbejde i - sammen med Skanderborg Kommune - at pleje de fredede arealer. Flere gange om året samles en håndfuld borgere for at fjerne birk, bregner og hvad der ellers måtte være kommet, som kan true lyngbakkerne. Opgaven med naturbevarelse er styret af Støtteforeningen, hvor medlemskontingentet går til vedligeholdelse og oplevelser i lyngbakkerne. Naturfonden bag købet arbejder på at forbedre naturoplevelserne i området.

Fælleshuset

Der har længe været et ønske om et fælles værested i Gl. Rye, og allerede i 1957 blev der talt om at købe kroen til formålet. Kroen blev imidlertid solgt, og den nye ejer ønskede at drive den videre som kro. Midt i 2015 blev et fælleshus til virkelighed i en lejet bygning midt i byen. Der var fra start stor tilslutning til projektet, og en række arrangementer blev gennemført. Blandt andet for at få økonomi til at betale for huslejen. Det blev til 70 arrangementer. Efter godt et år blev økonomien for stram, og man måtte opsige lejemålet, men foreningen består og arbejder videre på at finde nye egnede lokaler eller måske sammen med andre bygge nyt. I mellemtiden lever noget af det, der er sat i gang videre i andre lokaler, og bestyrelsen bobler med ideer.

Kirken

Menighedsrådet har, for at bevare udsigten til vores berømte kirke, købt arealet foran, da der var planer om at plante juletræer, så nu er man selv herre over, hvad det skal bruges til.

I Sognehuset afholdes foredrag og udstillinger med gratis adgang, og menighedsrådet, der er lokalt forankret, er sammen med præsten en aktiv del af lokalsamfundet.

Turistbrochuren

I 2015 lavede Borgerforeningen en turistbrochure over Gl. Rye med en kort historie om byen og et lokalt kort og udgav den i 3500 eksemplarer. Nogle er overdraget til turistkontoret i Ry, og andre bruges til at reklamere for byen på byens spisesteder, og hvor det ellers måtte være relevant, og naturligvis findes den på byens eneste museum – Møllen.

Denne brochure indgår også i den velkomstpakke, som Borgerforeningen overrækker tilflyttere ved ankomsten til byen.

Brugsen

Byen borgere er meget bevidste om Brugsens betydning og har ikke alene forøget forretningens omsætning ved at lægge indkøb her, men også lånt Brugsen 1,3 million til udvidelse og modernisering. Et lån, der er givet fra borgerne til Brugsens bestyrelse, et lån der, blev realiseret på få måneder, og som vidner om, at man vil Brugsen.

Brugsen vil også byen og er altid parat, når et arrangement skal holdes, og er en aktiv deltager i byen, både i form af samarbejde og med egne arrangementer.

Skolen

For at bevare byens fremtid, er skolen en meget vigtig del, og der er et fint og problemløst samarbejde mellem skolen og byen. En del af foreningerne arbejder tæt sammen med skolen. Især idrætsforeningen har glæde af skolens idrætsanlæg, men også andre foreningen nyder godt af skolens velvilje til udlån af lokaler. Borgerforeningen låner i år klub, skolekøkken, bibliotek og hal, og Initiativgruppen af 99 afholder koncerter i skolens hal.

Kraftvarmeværket

Det lokale Kraftvarmeværk, som i en årrække havde høje varmepriser – så høje at de påvirkede ejendomsvurderingerne – har ved godt arbejde og fornuftige investeringer formået at sænke priserne til under landsgennemsnittet. Nedenstående er en artikel fra det lokale blad Aktuelt:

Gl Rye halverer varmeprisen på tre år

Varmeprisen hos Rye Kraftvarmeværk får endnu et nyk nedad og er nu under landsgennemsnittet. Dermed er prisen halveret på tre år – det oplyser fjernvarmeselskabet i en pressemeddelelse.

Den grønne omstilling til primært at producere fjernvarme via varmepumper og solvarme præsterer over forventning på alle fronter hos Rye Kraftvarmeværk, der ligger i Gl. Rye nær Himmelbjerget. 

For tredje år i træk kan kraftvarmeværket sænke varmepriserne – denne gang med hele 23,6 procent for et standardhus. Det betyder, at den årlige varmeregning falder fra 19.370 kroner til 14.800 kroner, oplyser Rye Kraftvarmeværk i en pressemeddelelse. 

Prisnedsættelsen betyder, at varmeprisen i Gl. Rye er næsten halveret i forhold til, da det

så værst ud i 2013. Dette er sket takket være en grøn kombination af solvarme og en højeffektiv grundvandsvarmepumpe.

- Den varme, vi leverer, er pt. mellem 65 og 70 procent baseret på grundvandsvarmepumpen. Det er Danmarksrekord. Vi overvejer kraftigt at åbne en vandboring nummer tre. Det ville i kombination med solvarmen kunne få os helt i mål som leverandører af fossilfri varme, forklarer varmeselskabets formand, Søren Frandsen.

Gl Rye Kraftvarmeværk blev i sin nuværende form officielt indviet i marts 2015 af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl.

 

Idrætsforeningen

Gl. Rye Idrætsforening GRIF gør et stort arbejde for borgere i alle aldre.

GRIF er en aktiv forening med godt 600 medlemmer. Der tilbyder masser af sportsgrene under mottoet "Glæde & Udfordring for store og små".  

GRIF har et stort og varieret udbud, som drives af en stor flok engagerede frivillige. GRIF er en forening, der knytter bånd på tværs i byen, men med et forholdsvis lille grundlag er nogle nødt til at tage til nabobyen Ry, hvor GRIF har et godt og frugtbart samarbejde med idrætsforeningen. 

Kunstnere i Gl. Rye

Gl. Rye huser også en del kreative sjæle, hvor Det Kreative Mellemrum nok er det mest kendte med udstilling og rundvisning hver weekend om sommeren, men derudover er der glas-, keramik-, billed-, foto- og tekstilkunst. 

I Gl. Rye er en del selvstændige små og større firmaer, som i 2016 har fundet sammen i et fællesskab, hvor planerne er fællesmøder og arrangementer for byen. Et samarbejde, vi i Borgerforeningen glæder os over og forventer meget af, både i form af de nævnte arrangementer, men måske på længere sigt også arbejdspladser i byen.

Arrangementer

De mange foreninger har arrangementer både i fællesskab og hver for sig, hvilket betyder, at der i gennemsnit er et arrangement om ugen, som borgerne kan deltage i, så der er bestemt liv i byen. Derfor har Borgerforeningen oprettet en fælles planlægningskalender, så de enkelte bestyrelser kan se, hvilke planer de øvrige foreninger har i fremtiden, og på den måde så vidt muligt undgå sammenfald.

Af større arrangementer kan nævnes en 3 dages byfest i et samarbejde mellem Borgerforeningen og GRIF.

Lyngdal Hotel

Lyngdal Hotel og restaurant, som er drevet af unge ildsjæle, kom for alvor på det øst/midtjyske gastronomiske landkort med flotte anmeldelser, og blev optaget i den verdenskendte White Guide, der indeholder en fortegnelse over Danmarks bedste restauranter. Lyngdal Hotel arbejder tæt sammen med foreninger om arrangementer. Det sidste var en intimkoncert i samarbejde med Initiativgruppen a 99, som er vores lokale koncertarrangører.

Det er også Lyngdal Hotel, der forkæler arbejderne i lyngbakkerne med varm suppe, når dagene bliver kolde og våde.

Aktivitetsrådet

På vores lokale plejecenter Dalbogård, hvor der er 12 plejebeboere, arbejder Aktivitetsrådet for at give de ældre en bedre hverdag i form af underholdning, udflugter og bare at være til stede.

Aktuelt

Gl. Rye har sit eget husstandsomdelte blad ’Aktuelt’ hvor det er muligt at følge med i, både hvad der er sket, og hvad der skal ske i byen. Heri har alle foreninger spalteplads, og i hvert nummer er der et portræt af en person fra byen.

Hjemmesiden

På hjemmesiden glrye.dk, som er drevet af Borgerforeningen, har man udover byens historie adgang til en del af de mange foreninger, samt to facebookgrupper fra byen. Her kan man også få et overblik over de mange arrangementer, der tilbydes i den nærmeste fremtid.

Endelig kan alle numre af byens blad Aktuelt findes på glrye.dk/aktuelt 

Møllen

Byens berømte mølle – bygget i 1872 – blev overtaget af Gl. Rye Møllelaug i 1990, og i årene efter blev ydet et stort arbejde for at istandsætte møllen, så den i dag står som en funktionsdygtig museumsmølle. I 2013 overtog Museum Skanderborg møllen, men vedligeholdelse sker i stor udstrækning ved frivillig arbejdskraft, ligesom det også er frivillige, der stiller op ved de årlige arrangementer. Her kan de besøgende bl.a. nyde nybagte boller fra den gamle stenovn og se møllens vinger dreje rundt og male korn, opleve savværket samt se de gamle håndværk blive udført i praksis, f.eks. træskomageri, smedning, strikning, uldfarvning og filtning, knivmageri m.m.

Trafik

Det er også lykkedes - i samarbejde med Skanderborg kommune - at lave flere trafiksikringer for børnene i byen. Sidste år fik vi indført trafiklys omkring skolen, og i år er indkørselsforholdene fra hovedvejen forbedret for cyklister.

 

Til sidst kan jeg nævne, at byen er repræsenteret i Ældresagen i Ry, og Landsbysamvirket i Skanderborg, for at blive hørt og være en aktiv medspiller. 

Som det fremgår af ovenstående, er Gl. Rye en lille, men meget aktiv by, og begunstiget med en række energiske, kreative og engagerede beboere, en enestående natur, en historie til at tage med sig, og et fantastisk sammenhold, en perle af en landsby, og jeg kan ikke forestille mig en bedre kandidat til Årets Landsby.

 

Borgerforeningen i Gl. Rye