Orienteringsmøde om valg til bestyrelsen for Samdriften

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Der er i år valg til bestyrelsen Samdriften Bison og Gl.Rye Skole, og vi holder derfor orienterende opstillings- og valgmøde.

FRIST FOR OPSTILLING AF KANDIDATURER 20. MARTS
Kandidater skal have meldt sig til skoleleder Peter Bech Milsgaard pr. mail (peter.bech.milsgaard@skanderborg.dk) eller på skolens kontor senest fredag den 20. marts, kl. 12.00, hvorefter valgbestyrelsen godkender kandidater. Kandidater opfordres til at medsende en præsentation af deres kandidatur.

FREDSVALG ELLER EJ
Hvis der ved afslutningen af kandidatopstillingen kan konstateres en aftale mellem samtlige kandidater om en opstillingsrækkefølge, kan valget afsluttes med en meddelelse om fredsvalg.

Hvis der ikke kan gennemføres fredsvalg udsendes der via AULA en samlet kandidatliste, der kan stemmes på “on-line” i perioden 23. marts til 10. april.

Resultatet af valget fremlægges på bestyrelsens årsmøde den 15. april kl. 18.30, hvor der også holdes konstituerende møde.

DER SKAL VÆLGES
- 3 forældre fra Bison som bestyrelsesrepræsentanter (2 år)
- Mindst 2 forældre fra Bison som suppleanter (2 år)
- 3 forældre fra skolen som bestyrelsesrepræsentanter (4 år)
- Mindst 2 forældre fra skolen som suppleanter (2 år)

På Bestyrelsens vegne,
Henrik Taastrøm