UDSYN: Reformationen ”For 500 år siden i Wittenberg…”

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Foredrag af Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder, præst, ph.d. og dansk repræsentant i Det lutherske Verdensforbund.

I oktober 1517 slog munken Martin Luther en række teser op
på en kirkedør. Det satte en kirkelig og folkelig bevægelse i
gang, som stadig rører på sig. Men hvad bestod den i og hvordan
sætter den os i bevægelse i dag?

Før foredraget er der jubilæumsgudstjeneste i Skt. Sørens Kirke
kl. 11:00 ved sognepræst Iben Johanne Thomsen og efterfølgende
et lille traktement i Skt. Sørens hus.

Arrangører: UDSYN i samarbejde med Menighedsrådet