Tilblivelsen af det moderne menneske

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Tilmelding nødvendig til soerenbpoulsen@live.dk
Der kan købes kaffe og kage i pausen.

Forelæser: professor i DNA-forskning Eske Willerslev, Globe Institute, Københavns Universitet
Sprog: dansk
Entré: gratis
Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med nedslag i nogle af de begivenheder der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder der skete meget sent i menneskets historie.
I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.