Plejedag i Lyngbakkerne

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Så nærmer tiden sig for efterårets arbejde i Lyngbakkerne. Vi mødes første gang d. 3. September kl. 13 - ved bænken på stien mellem Emborgvej og Gyden.
Efterårets plejedage kommer til at foregå i gedeindhegningen omkring Musebakken, hvor der stadig er mange birketræer og bregner, vi skal have fældet/fjernet.
Vel mødt til lidt fysisk arbejde og hyggeligt fællesskab.