Øm Kloster/Kulturaften: Klostret i landskabet – guidet tur

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Øm Klosterruin ligger i dag i et uforstyrret naturlandskab med enkelte nuværende gårde grupperet omkring ruin og museum.

Engang strakte klostrets besiddelser sig over et stort område og
klostrets kirke var himmelstræbende og synlige på lang afstand. Klostrets centrale bygninger ses i dag som ruinrester. Det vi ikke kan se, er klostrets forskellige afgrænsninger; ydermure og kanaler, ladegård, begravelsespladser, smedje og jernudvindingspladser, teglovne, marker, enge og værkstedsbygninger i periferien af klosteranlægget.

Museet byder på en guidet gåtur med fortællinger om klostrets forskellige yderområder samt deres anvendelse.

Fornuftigt fodtøj anbefales.

Sted: Øm Kloster Museum, Munkevej 8, 8680 Ry, tlf. 86 89 81 94
Kontaktperson: Lene Mollerup lmo@museumskanderborg.dk

Arrangementet er en del af Kulturaftenen i Skanderborg, og der er gratis adgang