Fejring af reformationsjubilæet i Skt. Sørens Kirke

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg, en begivenhed, som gav genlyd i Tyskland, Europa og hele verden.

Også i Gl. Rye, hvor Chr. den 3. nogle år senere blev valgt til konge i Skt. Sørens kirke – og gjorde Danmark til et luthersk land.

Kirkeministeriet har bedt alle sogne i Danmark om at markere jubilæet søndag den 29. oktober og det efterkommer vi gerne.

Program for dagen:
Kl. 11.00 Jubilæumsgudstjeneste i Skt. Sørens kirke. Gudstjenesten tager farve efter reformationstidens gudstjeneste og vil være spændende, anderledes og alligevel genkendelig. Liturg Kjeld Slot Nielsen messer gudstjenestens led efter datidens skik og sognepræst Iben Johanne Thomsen prædiker. Gudstjenestens musik udført af organist Murray Stewart vil også bære præg af reformationstiden.
Kl. 13.30 Foredrag i Skt. Sørens hus: Uddannelsesleder og dansk repræsentant i Det lutherske Verdensforbund Ulla Morre Bidstrup holder foredraget For 500 år siden i Wittenberg – om Martin Luther historisk og aktuelt. Hvem var reformatoren og hvilken rolle spiller han for os i dag?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med UDSYN. Mellem de 2 programpunkter er der et lille traktement i Skt. Sørens hus.

Alle er velkomne – fri entré.