Borgermøde om analyse af evt. flytning af Bison

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Dagsorden:
1: Præsentation af mulighedsstudier inkl. kort vandring i Græsdalen. Mulighedsstudierne er stregtegninger, hvor Bison er placeret på nuværende matrikel samt stregtegninger, hvor Bison er placeret på skolens matrikel.
2: Præsentation fra chefkonsulent Torben Steen af fremadrettet proces
3: Dialog om mulighedsstudier.