Bestyrelse, revision og æresmedlemmer

Ryesgade, nordfra ned mod skolen, med flagallé

Bestyrelsesformand

Per Ro Andersen
Lyngdal 10
5072 7146

Næstformand

Anni Sørensen
Skovfyrvej 10
3074 8204

Sekretær

Finn Pedersen
Galgebakken 15
2687 9309

Kasserer

Birthe Jensen
Ryesgade 11
4030 3065

Bestyrelsesmedlemmer

Kaj Stendorf
Møllestien 12
20248629

Revisorer

Pia Olsen
Hedelundvej 11
29702169

Lilian Sørensen
Lyngdal 10
86898604

Æresmedlem

Anne Laursen
Møllestien 8

Flagudlejer

Birthe Jensen
40303065

Hvis Birthe ikke træffes, kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes.